مجید امیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید امیدی

محل سکونت: مرکزی - شازند

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی ساخت و تولید جوش
– کارشناسی – معدل: 17.82
موسسه غیر انتفاعی کار واحد رفسنجان 1390 - 1392