رضا عباسی راهدار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا عباسی راهدار

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکتروتکنیک برق
– کاردانی – معدل: 13.44
دولتی پسران شهرکرد 1385 - 1388
مخابرات سویچ
– کارشناسی – معدل: 13.57
اموزش عالی سلمان 1388 - 1390