منصور معظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: منصور معظمی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست و مهندس ناظر معدن شاکت احرار سپاهان اصفهان 1382/1 - 1383/1
مدیر پروژه شرکت بهپوران صفه 1383/1 - 1385/3
مسئول شیفت شرکت تالون 1385/3 - 1386/3
مسئول استخراج معدن شرکت تامین و تدارک 1386/3 - 1388/3
رئیس استخراج سنگ آهک و پوزولان وسرپرست مواد ناریه شرکت سیمان آبیک 1388/3 - 1394/6
مسئول انبار ناریه شرکت عمرانی معدنی سخت کوشان 1393/1 - 1394/6
مسئول فنی شرکت ملحه و ملحینه 1393/6 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن استخراج
– کارشناسی – معدل: 13.35
محلات 1374 - 1379