فائزه منظم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فائزه منظم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح گرافیست مطبوعات 1393/7 - 1394/1
طراح وگرافیست روابط عمومی شرکت تیپاکس 1394/2 - 1394/7
طراح شرکت نوبن 1394/9 - 1395/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گرافیک و طراحی کرافیک
– کارشناسی – معدل: 14.05
ناتینگهام ترنت انگلیس 1388 - 1392