علی رحمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی رحمانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
استقرار iso 22000 کیفیت سازان سبز 1394/1 - 1394/5
طرح امکان سنجی مقدماتی کیفیت سازان سبز 1394/1 - 1394/5
مطالعه و تحلیل بازار - تهیۀ BP- کنترل پروژه- تیم کیفیت رشد دارو 1394/8 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع مهندسی صنایع
– کارشناسی – معدل: 14.31
بجنورد 1387 - 1391
مهندسی صنایع سیستم های سلامت
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.00
تربیت مدرس 1392 - 1394