مسعود شیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود شیری

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
در رزومه است دررزومه کاری است 1390/7 - 1390/10
در رزومه است دررزومه کاری است 1390/7 - 1390/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق
– دیپلم – معدل: 14.30
1383 - 1384