ایمان دریابک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایمان دریابک

محل سکونت: تهران - پاکدشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کنترل کیفیت اریس سازع پارسیان 1393/7 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 14.50
صنعتی بابل 1388 - 1392