سید مجید میرکاظمی سقزچی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید مجید میرکاظمی سقزچی

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه بردار و تهیه نقشه ها مهندسین مشاور نقشینه پردازان شهر 1388/2 - 1389/2
مسئول دفتر فنی و کنترل پروژه و تهیه نقشه های ازبیلت و لوایح شرکت عمران راه استقلال 1389/3 - 1392/12
مسول اجرا و کنترل پروژه شرکت ساری قمیش 1393/3 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کاردانی – معدل: 15.55
تربیت معلم سبزوار 1381 - 1383
عمران ساختمان
– کارشناسی – معدل: 15.66
گيلان 1385 - 1387