سیده زهرا نیکبخت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیده زهرا نیکبخت

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز معاینات 1390/2 - 1394/2
کاردان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت 1389/7 - 1390/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی بهداشت حرفه ای بهداشت
– کارشناسی – معدل: 15.43
علوم پزشکی بجنورد 1391 - 1393