معین عزیزپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معین عزیزپور

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 15.12
تبریز 1386 - 1390
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
خواجه نصیرالدین طوسی 1390 - 1392