سینا محزون

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سینا محزون

محل سکونت: خراسان شمالی - بجنورد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 13.94
آزاد واحد بجنورد 1385 - 1390