حمیدرضا مقصودیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا مقصودیان

محل سکونت: مازندران - نوشهر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی زمین شناسی
– کارشناسی – معدل: 15.00
ازادچالوس 1385 - 1388