حسین اصغری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین اصغری

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور کارورز صنایع چوب و کاغذ 1391/3 - 1391/5
مسئول بایگانی مرکز پادگان 02 1392/7 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع شیمیایی
– کارشناسی – معدل: 14.05
سراسری روزانه سمنان 1387 - 1391