هادی زازع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی زازع

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر سخن افزار
– کاردانی – معدل: 17.01
داده پردازی 1389 - 1393