امیرحسین رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرحسین رضایی

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نرم افزار نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.80
صنایع و معادن ایران 1385 - 1390