فاطمه شهنازی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه شهنازی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار سازمان سما 1388/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 13.43
پیام نور واحد مراغه 1382 - 1386