فردین قادری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فردین قادری

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفتر فنی نما ساز قلعه ای بیستون 1393/6 -
مدیر ماشین آلات موسسه جرثقیل 1386/12 - 1388/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.79
رازی 1388 - 1392