کاوه صیقلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کاوه صیقلی

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.49
شمال 1389 - 1392