علی اکبر یوسفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبر یوسفی

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بخش کنترل کیفیت و بخش برنامه ریزی تولید شرکت ایمن ساخت پاسارگاد 1392/5 - 1393/6
مدیریت مالی کلینیک فرهنگیان شهرری 1388/9 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع-صنایع
– کارشناسی – معدل: 13.90
مرکز شمیران 1386 - 1391