مهراد موسویان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهراد موسویان

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش و تبلیغات شرکت رهاوردبرنا 1393/2 -