سیاوش سعیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیاوش سعیدی

محل سکونت: لرستان - بروجرد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاورحقوقی فروشگاه لوازم خانگی 1385/12 - 1389/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق حقوق
– کارشناسی – معدل: 13.87
اراک 1386 - 1390
حقوق نفت وگاز
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
تهران 1392 - 1394