صمد اعتمادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صمد اعتمادی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه دیوارکاران طوس 1391/5 - 1393/6
سرپرست کارگاه ومدیر پروژه عمران وتولیدی نیرو 1389/3 - 1391/3
مدیر فنی وکنترل ک آهن وفولاد لوشان 1388/4 - 1389/3
سر ناظر ناجی سازان امین 1384/12 - 1388/2
سرپرست اجراء و کارگاه عمران وتولیدی نیرو 1383/4 - 1384/12
سرپرست کارگاه کسری سازه گستر 1380/8 - 1383/1
سرپرست اجراء خرد 1379/5 - 1380/6
پیمانکار سازه راه 1378/3 - 1379/5
کارسناس دفتر فنی وکارگاه کندوان راه 1375/5 - 1377/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 14.00
مرکز آموزش عالی تبریز 1373 - 1375
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.21
دانشگاه آزاد قائمشهر 1376 - 1379