سجاد کاظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد کاظمی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.54
آزاد مشهد 1387 - 1393