ابراهيم قائداميني

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهيم قائداميني

محل سکونت: اصفهان - نجف آباد

جنسیت: مرد