مائده حاج علی گل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مائده حاج علی گل

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی آلی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.09
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1390 - 1392
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.07
صنعتی اصفهان 1382 - 1387