محمد صادقپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد صادقپور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق حقوق
– کارشناسی – معدل: 12.97
آزاد اسلامشهر 1385 - 1390