محمد جلیلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جلیلی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس IT معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1391/8 - 1393/8
کارشناس IT شرکت انفورماتیک آریا 1393/11 - 1393/12
سرپرست گروه شرکت یکتا ارتباط 1393/12 - 1394/1
کارشناس امنیت شرکت نوژن رایانه 1394/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT IT
– کارشناسی – معدل: 15.50
آزاد نیشابور 1389 - 1393