معصومه جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه جعفری

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.79
آزاد 1377 - 1381