مهشید اختری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهشید اختری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند نوسان پرداز 1394/10 - 1394/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق مخابرات
– کارشناسی – معدل: 15.00
یادگار 1389 - 1394
ریاضی
– دیپلم – معدل: 18.87
1387 - 1388