شهریار پریچهره

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهریار پریچهره

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی
– دیپلم – معدل: 15.03
1379 - 1383