عمران صیدان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عمران صیدان

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر تولید چمن رنگ تهران 1393/1 - 1394/4
رئیس آزمایشگاه صنایع سیمان اسپندار 1391/9 - 1392/12
کنترل کیفی سپهر پلیمر حهان 1391/4 - 1391/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 15.00
مازندران 1383 - 1387
شیمی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.50
صنعتی امیرکبیر 1387 - 1389