نجمه اسمعیل درجانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نجمه اسمعیل درجانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن