محسن قربانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن قربانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس خصوصی - 1390/7 - 1393/11
مترجم و مدرس آموزشگاههای زبان سراسر تهران 1394/7 - 1395/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مترجم زبان روسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 17.00
دانشگاه دواتی مازندران 1388 - 1392