مریم شفیعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم شفیعی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دهیار دهیاری 1390/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک اتمی-مولکولی
– کارشناسی – معدل: 12.80
پیام نور اراک 1389 - 1394