سید محمد حسن یاسری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید محمد حسن یاسری

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مرد