محمدرضا رضائی زنده دل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا رضائی زنده دل

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار امور مالی توسعه گردشگری استان گیلان 1391/6 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 17.14
آزاد اسلامی واحد رشت 1389 - 1392