سمیه فتاحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیه فتاحی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
صندوق دار هواپیمایی ملی ایران 1389/2 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 16.30
آموزشکده مهدیه 1384 - 1387