حسین محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین محمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ای تی امنیت
– کارشناسی – معدل: 0.00
نور 1392 - 1398