حسن علی پوربابایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن علی پوربابایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معاون پروژه کویرواگن 1391/12 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 15.01
کاشان 1387 - 1391