مهدی ابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی ابراهیمی

محل سکونت: اصفهان - کاشان

جنسیت: مرد