مهدی دست انبویه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی دست انبویه

محل سکونت: خوزستان - شوش دانیال

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انباردار شرکت سلامت 1391/6 - 1394/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تربیتی پیش دبستانی
– کارشناسی – معدل: 0.00
پیام نور شوش 1391 - 1394