آزیتا میری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: آزیتا میری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مترجم و مسیول دفتر فرایند اتوماسیون اطلس 1394/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 12.59
آزاد واحد کرج 1380 - 1385