دیاکو استادی حصار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: دیاکو استادی حصار

محل سکونت: کردستان - سقز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 13.98
مهاباد 1385 - 1389
مهندسی کشاورزی مدیریت کشاورزی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.18
مهاباد 1391 - 1394