نیما اسکندری نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نیما اسکندری نیا

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر استراتژی شرکت شیشه و گاز 1393/3 - 1393/12