محمد خواجه حسنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد خواجه حسنی

محل سکونت: کرمان - کرمانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فنی -نت مجتمع ذوب اهن و نورد کرمان 1391/8 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق شبکه انتقال و توزیع
– کارشناسی – معدل: 15.83
موسسه اموزش عالی پیام گلپایگان 1388 - 1390