محسن قرباني کهريزسنگي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن قرباني کهريزسنگي

محل سکونت: اصفهان - نجف آباد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 13.95
دانشگاه ملي دانشوران تبريز 1390 - 1393