عاطفه موسوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عاطفه موسوی

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 19.33
صنعتی 1386 - 1389