مهدی بختیاری کیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی بختیاری کیا

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر ایمنی شرکت مهر نیاکان جنوب 1393/3 - 1394/1
کارشناس ایمنی شرکت ملی نفت چین CNPC 1392/8 - 1393/12
سرپرست آتش نشانی (هماهنگ کننده) شرکت مهندسی و ساختمان صایع نفت OIEC 1391/2 - 1391/8
سرپرست آتش نشانی شرکت پتروسینا آریا 1390/4 - 1390/11
کارشناس ایمنی شرکت پلی پروپیلن جم(الفین دهم) 1387/1 - 1390/4
کارشناس ایمنی شرکت جم صنعت کاران (الفین دهم) 1386/7 - 1387/1
آتش نشان کنسرسیوم TOYO 1383/11 - 1386/6
آتش نشان شرکت هیوندا 1382/11 - 1383/6
سرپرست تیم واکنش در شرایط اضطراری شرکت مهندسین مشاور SSI 1394/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ایمنی و آتش نشانی پیش گیری از حریق و حوادث
– کارشناسی – معدل: 16.08
علمی کاربردی 1390 - 1392