یاسمن احمدی بنکدار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاسمن احمدی بنکدار

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تغذیه دام نشخوارکنندگان
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.69
فردوسی 1391 - 1394