عباس حسن پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس حسن پور

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد